Na sajmu u Bermu [Ptašinsky, Josef (1863-1908) ]
Na sajmu u Bermu [Ptašinsky, Josef (1863-1908) ]