Vjenčani Vesela igra u 3 čina / od Adolfa Wilbrandt-a
Vjenčani Vesela igra u 3 čina / od Adolfa Wilbrandt-a