Marija, kći pukovnije vojnička gluma u 2 čina / polag francezkoga od St. Georgesa i Bayarda
Marija, kći pukovnije vojnička gluma u 2 čina / polag francezkoga od St. Georgesa i Bayarda