Zanešenjaci vesela igra u 4 čina / napisao Jul. Rosen = Grössenwahn
Zanešenjaci vesela igra u 4 čina / napisao Jul. Rosen  =  Grössenwahn