Predstavljena knjiga o Rudolfu Bićaniću : Željko Karaula: Rudolf Bićanić: intelektualac, ideolog, anifašist, ekonomist. Zagreb – Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2018. / Vladimir Strugar