Kliofest 2018. – značajan prinos popularizaciji povijesne znanosti : [prikaz] / Vladimir Strugar