Crkvene i društvene prilike u Bosni i Humu u svjetlu franjevačkih "Dubia" (1372.-1373.) / Franjo Šanjek