Pravo osiguranja Republike Hrvatske : autor: Dragan Bolanča, izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017. / Petra Amižić Jelovčić
Pravo osiguranja Republike Hrvatske : autor: Dragan Bolanča, izdavač: Pravni fakultet
Sveučilišta u Splitu, Split, 2017. / Petra Amižić Jelovčić