Obična deoba slobodnih i višestruka deoba učaurenih oblika jedne protomanadine (Cyathomonas truncata Fres)
Obična deoba slobodnih i višestruka deoba učaurenih oblika jedne protomanadine (Cyathomonas truncata Fres)