U povodu državnog izdanja Boškovićeva djela "Theoria philosophiae naturalis"
U povodu državnog izdanja Boškovićeva djela "Theoria philosophiae naturalis"