K teoriji brojnoga tijela 2n-tih korijena jedinice
K teoriji brojnoga tijela 2n-tih korijena jedinice