Rak dojke kao kronična bolest - očuvanje kvalitete života / Paula Podolski, Nera Šarić, Martina Bašić Koretić