Spektar radioloških dijagnoza benignih bolesti dojke / Maja Prutki, Lucija Kovačević