Antocijanofori u epikarpu sremze Prunus Virginiana L.
Antocijanofori u epikarpu sremze Prunus Virginiana L.