N. t. god. 19, br. 34(2017) : Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU