Pravila Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Pravila  Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti