Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti