Knj. 111(1933)=knj. 248
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
PA-001-248građa za posudbu13 – Knjižnica HAZU
ČA-001-248čitaonička građa13 – Knjižnica HAZU
PA-001-248 agrađa za posudbu13 – Knjižnica HAZU
Dio skupa