O jednoj naročitoj formaciji na čovječjem raoniku kao i o pravom omeđenju stražnjeg otvora nosne šupljine
O jednoj naročitoj formaciji na čovječjem raoniku kao i o pravom omeđenju stražnjeg otvora nosne šupljine