Lučbeno iztraživanje Jamničke alkaličko-muriatičke kiselice / G. Janeček