Ima li bakterijski organizam obilježja prave stanice? / A. Heinz