Da li je veljotska diftongacija romanska?
Da li je veljotska diftongacija romanska?