Jugoslavenski internacionalisti u SSSR-u poslije građanskog rata / I. Očak