Priznanje novih država i vlada u praksi dubrovačke diplomacije / J. Andrassy