Pomorsko-trgovačke veze Dubrovnika na Mediteranu u XIII stoljeću / J. Lučić