Ustavni položaj i organizacija rada Sabora kraljevina Hrvatske i Dalmacije u građanskom razdoblju njegova djelovanja (1848-1918) / H. Sirotković
Ustavni položaj i organizacija rada Sabora kraljevina Hrvatske i Dalmacije u građanskom razdoblju njegova djelovanja (1848-1918) / H. Sirotković