Razdioba osnovnih sredstava i društvenog proizvoda privrede Hrvatske po krupnim regijama / I. Vinski