Zaposlenost, osnovna sredstva i društveni proizvod Jugoslavije u razdoblju od 1961. do 1981. godine / Ivo Vinski