Sterilitet polena kod ječma (Hordeum sativum Jess) i lokacija odnosnih gena
Sterilitet polena kod ječma (Hordeum sativum Jess) i lokacija odnosnih gena