Distribucija aktivnosti dehidrogenaza u toku diferencijacije predželudaca fetusa goveda / N. Kralj-Klobučar, B. Rode, T. Varićak
Distribucija aktivnosti dehidrogenaza u toku diferencijacije predželudaca fetusa goveda / N. Kralj-Klobučar, B. Rode, T. Varićak