Da li posljedice zračenja mogu nastati zbog autoimunoloških procesa u organizmu? / N. Allegretti