Djelovanje raznih tireostatskih spojeva na oksidativnu aktivnost P-Phenilendiamin oksidaze (ceruloplazmina) u serumu / A. Hahn i M. Keler-Bačoka