Evaluacija terapije shizofrenih bolesnika : epidemiološka studija / V. Folnegović-Šmalc i Z. Folnegović