Tragovi njemačke poezije u Šenoinin stihovima / Z. Škreb