Jugoslavenski internacionalisti u SSSR-u poslije građanskog rata
Jugoslavenski internacionalisti u SSSR-u poslije građanskog rata