Funkcionalna građa ljudske šake : (S 2 slike) / J. Krmpotić-Nemanić