Sensitivity to oxidative stress: sex matters / Tatjana Marotti, Sandra Sobočanec, Željka Mačak-Šafranko, Ana Šarić, Borka Kušić, Tihomir Balog