Orijentalna priča o "Vičnjem teretu" kod Adama Filipovića Heldentalskoga / F. Ilešić