Izvještaj o citološkim istraživanjima leukotiobakterija / Z. Devidé