Marin Zaninović : [biografije novih članova Akademije]