Život i djela Stjepana Đakovića (1862. – 1948.) na dijakronijskoj crti / Anica Bilić