Poslanica svijeh manastira svetogorskih patrijarhu ruskomu Joasafu II, u kojoj ga mole da se smiluje njihovim poslanicima i poradi pred carem Aleksijem Mihailovićem da se pomože Svetoj Gori i Hrišćanima u nevolji koja ih je snašla kad Turci udariše na Kandiju god. 1669. / Kapiton I. Nevostruev