Karlovački kotar od XV. do XIX. vijeka / R. Strohal