Kirurzi i brijači - vještaci u postupcima dubrovačkog Kaznenog suda u 18. stoljeću / Neda Kovačić
Kirurzi i brijači - vještaci u postupcima dubrovačkog Kaznenog suda u 18. stoljeću / Neda Kovačić