Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova : s osvrtom na povijest naseljenja / Amos Rube-Filipi