Splitski evangelijar. Evangeliarium Spalatense, prir. Mirjana Matijević Sokol, Književni krug - Nadbiskupija splitsko-makarska, Split 2016. : [prikaz] / Damir Karbić