Naslovnici ranokršćanski crkava u Dalmaciji / Branka Migotti