Askos iz mitreja u Jajcu (uz poseban osvrt na mitraizam kao na imitaciju kršćanstva) / Alka Domić-Kunić