Brojna vriednost slova ě : RAD
Brojna vriednost slova ě : RAD