Ehokardiografska prevalencija prolapsa mitralnog zaliska u 614 zdrave djece / Katija Čatipović-Veselica, Ante Vuković, Krunoslav Krstić, Marija Jurić